Sisteme de detecție și avertizare la incendiu

Beneficii ale instalarii unui sistem de detecție și avertizare la incendiu
Nevoile clienților de a implementa sistemele de detecție și avertizare la incendiu
Descrierea sistemelor de detecție și avertizare la incendiu
De ce sa utilizam sistemele de detecție și avertizare la incendiu?
Tipuri de detectoare

Beneficii

Beneficii ale instalarii unui sistem de detecție și avertizare la incendiu

Un sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu este o instalație cu rol de protecție, având scopul de a detecta și semnaliza în cât mai scurt timp posibil apariția unui început de incendiu în spatiile protejate, precum și acela de a alarma personalul, echipele de pompieri și oricare altă categorie de persoane aflate în zonă care pot ajuta la stingerea incendiului și la limitarea efectelor acestuia.

Nevoile clienților de a implementa sistemele de detecție și avertizare la incendiu

Siguranta inainte de toate. Protectia tuturor persoanelor aflate in incinta precum si a bunurilor materiale.

Descrierea sistemelor de detecție și avertizare la incendiu

Echipament de control și semnalizare
Echipamentul de control si semnalizare (E.C.S.) este o structură prin care alte componente pot fi alimentate cu energie și controlate.
Rolul lor este acela de:
– recepție a semnalelor de la detectoare și analiza acestora pentru a determina dacă ele corespund sau nu unor condiții de alarmă, semnalizarea acustica și vizuala a acestor condiții de alarmă și indicarea locul pericolului, precum și acela de a inregistra dacă este posibil a oricăror din aceste informații.
– Monitorizarea funcționării corecte a sistemului și avertizarea acustica și vizuala a oricărui defect (exemplu: scurtcircuit, rupere linie sau defect în alimentarea cu energie);
– Transmisia semnalului de alarmă incendiu în funcție de cerințele de proiectare, de exemplu la: dispozitive de alarmă incendiu sonore sau optice, serviciul de pompieri — direct sau prin intermediul unui echipament de transmisie a alarmei de incendiu, spre echipamentul de comandă al protecției automate (reprezentată de către echipamentul automat de stingere a incendiului).
.2. Dispozitive de alarmă incendiu
Componentă a sistemului de alarmă incendiu neinclusă în echipamentul de control şi semnalizare. Este utilizat pentru a comanda un dispozitiv de avertizare incendiu, de exemplu o sirenă sau un semnalizator optic
..3. Unul sau mai multe declanșatoare manuale de alarmă
Alarma de incendiu poate fi dată de primul care obsearvă starea de urgență. De regulă declanșatorul (uzual un buton) este acoperit cu geam de protecție pentru a putea ușor de acționat după spargerea geamului.
Acest tip de dispozitiv se utilizează în clădiri exterioare sau interioare, în incinte cu grad ridicat de umiditate. Poate fi amplasat lângă spațiile care prezintă riscuri mari de incendiu. Este de preferat ca dispunerea să se facă în locuri ușor acesibile, de regulă pe căile de evacuare la interiorul sau la exteriorul fiecărei uși, pe scara de evacuare (palierele de acces sau podestele scărilor de evacuare) și la fiecare ieșire spre exterior.
.4. Un dispozitiv de transmisie alarmă la incendiu
Echipament intermediar care transmite un semnal de alarmă de la un echipament de control şi semnalizare la o staţie de recepţie a alarmei.
.5. Statie de receptie alarma la incendiu
Staţie de la care pot fi iniţiate în orice moment măsuri necesare de protecţie la incendiu şi de intervenţie la incendiu.

.6. Sistem de comanda a sistemelor automate de protectie impotriva incendiului
Este un dispozitiv automat folosit pentru acţionarea unui echipament automat de protecţie împotriva incendiului, după recepţia unui semnal de la echipamentul de control şi semnalizare.
.7. Echipament de protectie impotriva incendiului
Echipament automat de control şi de intervenţie împotriva incendiului, de exemplu o instalaţie de stingere.
.8. Dispozitiv de transmisie semnal de defect
Echipament intermediar care transmite un semnal de defect de la echipamentul de control şi semnalizare la o staţie de recepţie semnal de defect.
.9. Statie de receptie semnal de defect
Este un centru de la care pot fi iniţiate măsurile corective necesare.
.10. Echipament de alimentare cu energie
Alimentează cu energie echipamentul de control şi semnalizare şi acele componente alimentate cu energie de echipamentul de control şi semnalizare. Echipamentul de alimentare cu energie poate include multiple surse de alimentare (de exemplu sursă principală -reţea şi sursă de rezervă).
.11. Echipamente pentru conectare
Sunt toate elementele care formează legăturile între diferitele componente ale unui sistem de detectare şi de alarmă incendiu.
.12. Unul sau mai multe dispozitive autonome de alarmare la fum
Conţine elemente de detectare a fumului, alimentare cu energie şi alarmă, proiectată pentru declanşarea unei alarme de incendiu în aplicaţii casnice.

De ce sa utilizam sistemele de detecție și avertizare la incendiu?

Siguranta inainte de toate. Protectia tuturor persoanelor aflate in incinta precum si a bunurilor materiale.

Tipuri de detectoare de incendiu

Detector de incendiueste o componentă a sistemului de detectare a incendiului care conţine cel putin un senzor şi care, constant sau la intervale regulate, monitorizează cel puţin un parametru fizic şi/sau chimic asociat cu incendiul şi care furnizează cel puţin un semnal corespunzător la echipamentul de control şi semnalizare.

detector de caldura

Detector de fum

Detector de gaz

Detector de flacară

Detector multisenzor

Detector diferenţial

Detector de rata de creştere

Detector punctual

Detector multipunctual

Detector liniar

Detector amovibil

Detector inamovibil

Detector cu două stări

Detector multistare

Detector analogic

Detector static

Detector resetabil

Vrei să afli mai multe despre sistemele de detecție și avertizare la incendiu? Contactează echipa noastră de specialiști!